Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2381/43152
Title: Mapio Ecosystem Sgiliau Digidol Amgueddfeydd - Adroddiad Cyfnod Un
Authors: Parry, Ross
Eikhof, Doris Ruth
Barnes, Sally-Anne
Kispeter, Erika
First Published: 1-Dec-2018
Publisher: Brifysgol Caerlŷr
Abstract: Mae ‘One by One’ yn manteisio ar ysgoloriaeth amlddisgyblaeth er mwyn deall sut i gyflenwi fframwaith trawsffurfiol ar gyfer llythrennedd digidol y gweithlu amgueddfeydd. Amcan cyfnod cyntaf y prosiect oedd mapio sut mae sgiliau digidol yn cael eu cyflenwi, eu datblygu a’u defnyddio ar hyn o bryd yn sector amgueddfeydd y Deyrnas Unedig, ac i adnabod newidiadau presennol yn y galw o ran y sgiliau hyn.
Series/Report no.: 'One by One' building digitally confident museums;
DOI Link: 10.29311/2019.01
ISBN: 978-1-912989-01-0
Links: https://one-by-one.uk/
http://hdl.handle.net/2381/43152
Version: Publisher Version
Type: Report
Rights: hawlfraint © 2018 Prifysgol Caerlŷr
Description: For the AHRC project ‘One by One’ – Building the Digital Literacy of UK Museums
Appears in Collections:Reports, School of Museum Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ObO Adroddiad Cyfnod Un.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in LRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.