Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2381/9438
Title: Mensenhandel of arbeidsmigratie? Oost-Europese vrouwen in Italië als casus
Authors: Andrijasevic, Rutvica
First Published: 2009
Publisher: VUBPress, an imprint of ASP (Academic & Scientific Publishers)
Citation: Andrijasevic, Rutvica ‘Mensenhandel of arbeidsmigratie? Oost-Europese vrouwen in Italië als casus’ in De Metsenaere, M. and Wiercx, J. (ed.) Grenzen, Geweld en Gender: Internationale betrekkingen feministisch bekeken, (Copyright © 2009, VUBPress), pp. 59-84
Abstract: About the book: Ofschoon statelijke grenzen nog steeds een cruciale rol spelen in de internationale betrekkingen, worden deze stilaan meer permeabel. Geweld stopt niet aan staatsgrenzen. De conflicten in Centraal-Afrika, de groei van internationaal terrorisme en toenemende mensenhandel zijn recente illustraties. Niet enkel staatsgrenzen worden overschreden. Ook de grenzen tussen de publieke en de private sfeer zijn zeer transparant. De wijze waarop politiek tot diep in de privésfeer doordringt, maakt het 'persoonlijke' tot 'politiek'. Het gebruik van verkrachtingen als oorlogswapen bewijst meteen de gegenderdheid van oorlogsgeweld. Een andere specifieke grensoverschrijdende internationale politieke activiteit is deze van de ontwikkelingssamenwerking. Lange tijd was deze genderblind. In het voorbije decennium is doorgedrongen dat ontwikkeling ook en vooral mobilisatie van vrouwen vraagt. Competenties van vrouwen werden slechts recent erkend en gevaloriseerd in het domein van de diplomatie. In vijf bijdragen buigen academische en professionele experts uit binnen- en buitenland zich over elk van deze aspecten. De bundel besluit met een samenvatting van een debat tussen onderzoekers en experts vanuit het werkveld (Gily Coene, Aline Remael, Gerrit Spriet en Beatrix Van Hemeldonck o.l.v. Elke van den Brandt). Hierin zoeken zij onder meer naar de rol die voor het feminisme is weggelegd op het internationale domein.
ISBN: 9789054876144
Links: http://www.aspeditions.be/article.aspx?article_id=GRENZE354Q&langue=en-gb
http://hdl.handle.net/2381/9438
Type: Book chapter
Description: Full text of this item is not currently available on the LRA. The final published version is available at http://www.aspeditions.be/article.aspx?article_id=GRENZE354Q&langue=en-gb.
Appears in Collections:Books & Book Chapters, Centre for Labour Market Studies

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in LRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.